Minőségbiztosítási projektek

menedzser

Az informatikai projektek sikerességét növeli, ha a projekt minőségbiztosított keretek között zajlik.

Vállaljuk informatikai projektek minőségbiztosítását, már a kezdeti fázistól. Részt veszünk az ajánlati kiírás megalkotásában, az ajánlattevők kiválasztásában, valamint a szakmai ajánlat alapján a sorrend kialakításában.

A projekt során részt veszünk a projekt megbeszéléseken, folyamatosan ellenőrizzük, hogy a megvalósítás az ajánlatban szereplő és elfogadottak alapján, valamint a projektre vonatkoztatható nemzetközi szabványok és "Best practice"-ek szerint történik e. Ellenőrizzük az átadásra kerülő dokumentációkat mind tartalmi, mind formai szempontból.

A projekt végső átadás átvételi folyamatában a sikeres zárás egyik feltétele, hogy a minőségbiztosító mindent rendben levőnek találjon.