Kihelyezett tevékenységek auditja

Napjainkban egyre több cég, intézmény kiszervezi, kihelyezi az alapvető üzletmenetéhez szorosan nem kapcsolódó háttértevékenységeket. (pl. informatikai üzemeltetés, portaszolgálat, dokumentum őrzés, megsemmisítés) Az erőforrás kihelyezés,- idegen szóval „outsourcing” - legfontosabb előnye, hogy a megbízók magas színvonalú szolgáltatást kapnak, mivel a vállalat bizonyos feladatait egy másik, erre specializálódott vállalkozáshoz helyezi ki. Ennek költsége általában alacsonyabb, mintha a megbízó saját maga végezné ezt a tevékenységet.

A pénzügyi szektorra vonatkozóan a jogszabályok lehetővé teszik különböző tevékenységek kiszervezését, az ellenőrző szervezet (PSZÁF) felé történő bejelentési kötelezettség, valamint az ügyfelek tájékoztatása mellett. A kiszervezés a bejelentésen túl azonban további feladatokat ró a megbízóra.
Biztosítani kell, hogy a megbízó pénzügyi szervezetre vonatkozó, a jogszabályokban is rögzített minimális elvárások a kiszervezést végző partnerekre is érvényesek legyenek, és ezek a kontrollok a kiszervezett partner tekintetében is működjenek.
Mivel informatikai kiszervezés esetében gyakran személyes adatokat is tartalmazó információk (e-mailek, naplófájlok) kezelése is a kiszervezett tevékenységet végző kezelésébe kerülnek, így a kiszervezett tevékenységet végzőnek – a kockázattal arányos mértékben – rendelkeznie kell mindazon személyi, tárgyi és biztonsági feltételekkel, melyeket a tevékenységre vonatkozóan jogszabály a pénzügyi intézményekre vonatkozóan előír.

Szolgáltatásunk keretében külső, független szakértőként átvilágítjuk a kiszervezett tevékenységet végző szervezetet, felmérjük a szükséges kontrollok meglétét, működését, illetve a hiányzó, vagy nem teljesen működő kontrollok hiányából eredő kockázatokat.