IT kockázat felmérés a BASEL 2 útmutatásai alapján

meeting

A Basel 2 uniós, pénzügyi intézetekre vonatkozó szabályozással kapcsolatos, az IT operatív tevékenységére leszűkített kockázatfelmérésében ajánlunk segítséget.

"Consultants may provide specialised expertise for certain elements of the Basel II initiatives. They may also be able to foster ‘best practices’ in different banks as well as jurisdictions."

forrás BIS: Implementation of Basel 2 - Practical Considerations

A működési kockázatok az egyik, a három témakörből, melyek a Basel 2 érvénybe lépése kapcsán megoldandó feladatokat jelentenek, de ez a téma a legkevésbé ismert a pénzintézetek számára.
A bankoknak kockázataikat fel kell mérniük, értékelniük kell és intézkedéseket kell tenniük a kockázatok csökkentésére, támaszkodva a nemzetközileg kipróbált és bevált megoldásokra.
A 2006. január 1-től kötelező érvényű szabályozással kapcsolatosan az ITBC vállalja informatikai működési kockázat felmérését.
A felmérés közös munka a cég kijelölt munkatársaival, mely közös munka során összeadódnak az ITBC munkatársainak audit tapasztalatai a vizsgált cég munkatársainak vállalati ismereteivel.

Az alábbi fontos kérdésekre az informatika területén segítségünkkel igenlő válaszokat adhat:
• minden kockázatot felmértek és ismernek?
• mindegyik kockázatra kiterjed a megfelelő belső ellenőrzés és van rá kontroll mechanizmus?
• minden előírt kontroll végrehajtására felelősöket jelöltek ki, és azok rendszeresen eleget is tesznek ellenőrzési kötelezettségüknek?

Tanácsadásunk keretén belül javaslatot teszünk az operatív kockázat folyamatos mérésének és kezelésének új alapokra helyezésére is. Tevékenységünk nem csak a Basel II követelményeinek való megfelelést segíti elő, hanem segíti a hatékonyabb döntéshozatalt, valamint a szabályozó hatóság előírásainak teljesítését is.

Mivel az ezzel kapcsolatos magyarországi hatósági értelmezés még fejlesztés alatt van, bővebb információt találhat a PSZÁF oldalain vagy hívja a 06 (20) 550-0002 telefonszámunkat.