Informatikai eszközgazdálkodási audit

Valamilyen szinten minden szervezet gazdálkodik informatikai eszközeivel. Kérdés, hogy ez a gazdálkodás megfelel-e a vállalat igényeinek, hozzásegíti-e üzleti céljainak eléréséhez. A mindennapos használat a nem megfelelően "kontrollált" rendszerekben nagy eltérést mutat a számviteli szabályok szerinti nyilvántartásokhoz viszonyítva. A probléma gyakran az, hogy egyedül a számviteli nyilvántartás alapján nem lehet az informatikai eszközvagyonnal gazdálkodni. Gondoljunk csak pl. egy három év alatt számvitelileg leamortizált (tárgyi eszköz értéke =0) központi szerver/tároló rendszerre, amelyiken a vállalat teljes pénzügyi és kereskedelmi adatbázisa működik. Mekkora is vajon az értéke?

Sok éves tapasztalatunkkal, metodológiai ismeretünkre támaszkodva auditáljuk vállalata/intézménye informatikai eszközgazdálkodási megoldását (hardware-, software- és eszmei eszközvagyon). Nemzetközileg elfogadott, un. "jól bevált" (Best Practice) tapasztalatokhoz viszonyítjuk a vizsgált rendszert. A vizsgálat eredményeképp a vezetőség nem csak egy aktuális pillanatképet kap, hanem tanácsokkal is segítünk a nem megfelelőségek kijavításában.

audit

Igény esetén az auditot megelőzően tanácsadás keretében segítséget nyújtunk eszközgazdálkodási rendszer kialakítására, melyről itt olvashat.