Informatikai biztonsági szabályzati rendszer

Biztonságtechnika

Napjainkra a vállalkozások/intézmények napi működésük során egyre nagyobb mértékben támaszkodnak informatikai rendszerükre és egyre kritikusabb üzleti információkat tárolnak az informatikai infrastruktúrán.

Vállaljuk a védelmet erősítő, nemzetközi szabványokon és ajánlásokon alapuló szabályzat elkészítését, mely kiterjed a különböző hozzáférések, jogosultságok leírásától, kiosztásától a szerverszoba használatán keresztül az adatok mentésére, az aktív és a mentett adatállományok védelmére. A szabályzat elkészítését alapos felmérés előzi meg, mely kiterjed az informatikai eszközök fizikai és logikai védelmére. A felmérés közös értékelésekor - amennyiben szükségesnek látjuk-, javaslatot teszünk a biztonságot erősítő változtatásokra.

Röviden a csomag tartalmáról: a szabályozási rendszer hierarchiája négyes tagozódású. Az alábbi szabályzatok kialakítását, meglévők esetén felülvizsgálatát készítjük el a megfelelő módosításokkal együtt.

1. Legfelsőbb szinten az Informatikai Biztonság Szabályzatok Szabályzata (IBSzSz) készül el. Itt kerül meghatározásra, hogy a szabályzati rendszernek milyen elemei vannak és azok karbantartása hogyan történik és azoknak ki a gazdája, felelőse.

2. Második szinten az Informatikai Biztonságpolitika (IBP), az Informatikai Biztonsági Stratégia (IBS) és az Informatikai Biztonsági Szabályzat (IBSZ) keretbe foglalása történik meg. Ez a három dokumentum tartalmazza: az intézmény informatikai biztonsággal kapcsolatos álláspontját. Rövid és hosszú távú célkitűzéseket, valamint a rögzített alapelvek érvényesítésének szabályozását.

3. Harmadik szinten az informatikai biztonságot érintő részterületek szabályozásának folyamata kerül rögzítésre. A harmadik szint elemei többek között: adatvédelmi és adatbiztonsági-, fejlesztési és változáskezelési-, jogosultságkezelési-, mentési és archiválási-, vírusvédelmi szabályzatok.

4. Negyedik szinten a szabványosított jegyzőkönyvek, formanyomtatványok, biztonsági és műszaki kötelező érvényű útmutatók kerülnek kialakításra egységes formában.