Adatvédelmi oktatás

oktatas

A személyes adatok védelme törvényi kötelezettség, az üzleti adatoké pedig üzleti érdek.

A személyes adatok védelmét az Alkotmány 59.§-a és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. írja elő.
Ezeken az általános törvényeken túl vannak olyan szak törvények, amely szigorúbb szabályozásokat határoznak meg, mint az egészségügyi vagy rendőrségi törvény.
A különböző szervezetek egymástól eltérő adatvédelmi követelményekkel, eltérő, adatvédelem szempontjából fontos munkafolyamatokkal rendelkeznek. Az ITBC vállalja, hogy szervezet specifikus kiscsoportos oktatásokat tart.

Az oktatás így nem sablonszerű, hiszen figyelembe vesszük az adott szervezet adatvédelmi szabályzatában foglaltakat, valamint az adatvédelmi gyakorlatát. Megismertetjük a hallgatóinkat az adatvédelem alapfogalmaival, alapelveivel, amelynek segítségével bonyolultabb helyzetekben is el tudnak igazodni. Az oktatás gyakorlati jellegű része elősegíti, hogy a hallgatók mindennapi munka során is alkalmazni tudják az adatvédelmi oktatáson tanultakat.

Igény esetén javaslatokat adunk az adatvédelem szintjének emeléséhez.